Hvordan er ansvaret for skader forvoldt ved færdsel til hest?

Når jeg skal i skoven med min hest, skal jeg enten ride den eller trække den fra stalden og ca. 1. km af offentlig vej. Jeg har ikke tegnet nogen specielt forsikring i forbindelse med anskaffelse af hesten og jeg er ikke vidende om at der findes en speciel ansvarsforsikring for heste - på samme måde som der f.eks. gør for hunde. Jeg håber derfor at kunne få svar på følgende:

1). Findes der en ansvarsforsikring for hesteejere og i bekræftende fald, er den så lovpligtig?

2). Hvis hesten bliver skræmt og løber ud på en mark med afgrøde – hvilke ansvar og pligter har jeg så som hesteejer i den anledning?

3). Hvis hesten bliver skræmt og derved kommer til at skade hegn, bil eller gøre anden materiel skade – hvilke ansvar og pligter har jeg så som hesteejer i den anledning?

4). Hvis hesten bliver skræmt og derved kommer til at skade personer eller andre dyr – hvilke ansvar og pligter har jeg så som hesteejer i den anledning?

SVAR:

Svarene på dine spørgsmål er som følger:

1) Ja, der findes en ansvarsforsikring for heste, og den er lovpligtig, se lov om hold af heste:

§ 30 a: ”Ejeren af en hest er forpligtet til at erstatte den skade, hesten forvolder, når den er løsgående. Har skadelidte medvirket til skaden, kan erstatningen dog nedsættes eller bortfalde”.
Stk. 2. ”Det påhviler ejeren af en hest at tegne forsikring, der dækker ansvaret i henhold til stk. 1. Forsikringsselskabet hæfter umiddelbart over for skadelidte for erstatning efter stk. 1. Undtaget fra forsikringspligten er heste, der holdes af det offentlige”.
§ 30 b: ”Bestemmelser i anden lovgivning om objektivt ansvar for skade forvoldt af løsgående heste, som påhviler hestens ejer eller andre, finder ikke anvendelse, hvis der kan pålægges ansvar i medfør af § 30 a, stk. 1”.

2) Du har et objektivt ansvar (ansvar uden skyld) efter lov om heste.

3) Du har et objektivt ansvar (ansvar uden skyld) efter lov om heste.

4) Du har et objektivt ansvar (ansvar uden skyld) efter lov om heste.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Advokaterne
Sankt Knuds Torv  P/S

Ryesgade 31
8100 Århus C
Tlf.: 86 13 06 00