Hvad kan jeg kræve i erstatning for whip-lash-skade?

Jeg har været så uheldig at blive påkørt bagfra på vej til mit arbejde.

Jeg har efter påkørslen haft store smerter i nakken, med hovedpine, susen for øren. Jeg har været nødt til at sygemelde mig fra mit arbejde.

Jeg er blevet undersøgt på skadestue og egen læge, som råder mig til at sygemelde mig et stykke tid.

Hvilke krav kan jeg stille overfor modparts forsikringsselskab , udover at de skal dække skaden på mit køretøj?

SVAR:

Det tyder på, at du har pådraget dig en whip-lash-skade. Er der blivende følger kan du kræve méngodtgørelse samt erhvervsevnetab. I den periode du er syg kan du kræve svie/smertegodtgørelse, behandlingsudgifter, tabt arbejdsfortjeneste samt mulige andre tab.

Du bør 
1) sørge for at personskaden er anmeldt til ansvarsforsikringen samt evt. egne ulykkesforsikringer samt 
2) foranledige at ansvarsforsikringen betaler for at lade dig undersøge af en speciallæge (neurolog) med henblik på udarbejdelse af speciallægeerklæring. Det er dog nødvendigt at der gå en rum tid 6-12 måneder efter ulykke før man kan ske om følgerne er blivende. Det løbende indkomsttab - tabt arbejdsfortjeneste samt behandlingsudgifter m.v. skal du dog have udbetalt successivt.

Kan du ikke blive enig med selskabet om erstatningen bør du kræve sagen indbragt for Arbejdsskadestyrelsen. Advokatomkostninger er også en post du kan kræve erstattet, hvorfor jeg stærkt må anbefale dig at antage advokatbistand.

Med venlig hilsen

Lars Sandager-Jørgensen

RET&RÅD, Hillerød