Skal  vi have nye ansættelseskontrakter, når virksomheden får ny ejer?

Firmaet vi er ansat i, står overfor et ejerskifte. Skal vi ha lavet nye kontrakter med den nye ejer eller overtager han de gamle kontrakter vi har lavet på ansættelsestidspunktet ?

SVAR:

Efter lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse § 2, stk. 1 følger det, at den nye ejer af virksomheden indtræder umiddelbart i de rettigheder og forpligtelser, som følger af individuel aftale om løn- og ansættelsesforhold. Den nye ejer overtager altså de gamle ansættelseskontrakter, som I fik på ansættelsestidspunktet.

Hvis den nye ejer ønsker at ændre ansættelsesvilkårene væsentligt,  f.eks. reducere i lønnen, skal han varsle dette med jeres individuelle opsigelsesvarsel. Herefter kan I vælge at acceptere de nye vilkår eller at betragte det som en opsigelse. Dette fremgår af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse § 3, stk. 2.

Med venlig hilsen

Klaus Skyt Hansen