Har jeg pligt til at arbejde i opsigelsesperioden?

Jeg er blevet opsagt med 3 måneders varsel ifølge funktionærloven grundet virksomhedens økonomiske situation.
Arbejdsgiver ønsker, at jeg skal give en ekstra indsats i opsigelsesperioden, men jeg er selvsagt ikke motiveret.

Hvilke regler gælder der for udeblivelse i opsigelsesperioden? 

Kan arbejdsgiver nægte at udbetale løn? 

Kan jeg blive tvunget til at arbejde alt efter arbejdsgivers ønske?

SVAR:

Du har pligt til at arbejde på sædvanlig vis i en opsigelsesperiode, så længe du ikke er fritstillet.

Hvis du udebliver uden lovlig grund kan arbejdsgiveren hæve ansættelsesforholdet og principielt kræve erstatning af dig.

Med venlig hilsen

Steen Marslew

Advodan, Holbæk