Har jeg pligt til at arbejde i opsigelsesperioden?

Jeg er blevet opsagt med 3 måneders varsel ifølge funktionærloven grundet virksomhedens økonomiske situation.
Arbejdsgiver ønsker, at jeg skal give en ekstra indsats i opsigelsesperioden, men jeg er selvsagt ikke motiveret.

Hvilke regler gælder der for udeblivelse i opsigelsesperioden? 

Kan arbejdsgiver nægte at udbetale løn? 

Kan jeg blive tvunget til at arbejde alt efter arbejdsgivers ønske?

SVAR:

Du har pligt til at arbejde på sædvanlig vis i en opsigelsesperiode, så længe du ikke er fritstillet.

Hvis du udebliver uden lovlig grund kan arbejdsgiveren hæve ansættelsesforholdet og principielt kræve erstatning af dig.

Med venlig hilsen

Steen Marslew

Advodan, Holbæk


Hit Counter

10-06-20