Hvordan får man førtidspension?

Jeg ønsker relevante oplysninger om søgning af førtidspension, hvordan og hvorledes?

Desuden ønsker jeg oplysninger om gældende satser, og om det er muligt at have bopæl i et andet land, hvis man modtager førtidspension.

Svar:

Førtidspension søges hos kommunen.

Forinden en sag om førtidspension kan påbegyndes, skal samtlige foranstaltninger, der kan forbedre arbejdsevnen først være afprøvet og arbejdsevnen skal være varigt nedsat i et sådant omfang, at man ikke er i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde. Disse foranstaltninger kan være behandling, aktivering, revalidering, arbejdsprøvning og lignende. Det kan også være fleksjob. 

Såfremt ingen af foranstaltningerne kan medføre en forbedring af arbejdsevnen, kan en sag om førtidspension påbegyndes. Det forudsætter som ovenfor anført, at der foreligger en varig  nedsættelse af arbejdsevnen. Alderen kan også have en stor betydning.

Det er muligt at bevare pensionen, selv om man bor i udlandet. 

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde