Hvad er forældelsesfristen for bevidst skatteunddragelse?

Hvad er forældelsesfristen for bevidst skatteunddragelse?

SVAR:

Forældelsesfristen er 10 år fra den strafbare handling er begået.

Med venlig hilsen

RET&RÅD, Roskilde

Advokat Erik Øvlisen


Hit Counter

29-12-19