Kan min mor få mellemste førtidspension med tilbagevirkende kraft?

Min mor modtager i øjeblikket almindelig forhøjet førtidspension. Men er i 1989, da hun fik den tilkendt, blevet indstillet til mellemste førtidspension af sin egen læge, af behandlende fysiurgiske overlæge og af socialnævnet, hendes arbejdsevne er nedsat til under halvdelen. 

Nu har hun så hørt om en eller anden regel som gør at hendes sag kan tages op igen, og at hun eventuelt kan få tilkendt mellemste førtidspension. Hvad er det for en regel, og er der rent faktisk noget om sagen?

Hun har ringet til sin sagsbehandler på kommunen, som sagde, at han da kunne kigge på det, når han kom dertil, og på spørgsmålet om hvorvidt det kunne tage måneder, før hun fik et svar, svarede han ja. 

Kan det passe at han har ret til at feje hende af på den måde, kan behandlingstiden virkelig være så lang?

Svar:

Det er ikke en regel, men en højesteretsdom afsagt i 1999. På baggrund af denne dom har mange pensionister fået genoptaget deres sag og har efterfølgende fået tilkendt en mellemste førtidspension med tilbagevirkende kraft. Mange har dog også fået afslag. Praksis er forskellig fra kommune til kommunen med henblik på hvilken måde kommunens pensionister er blevet gjort bekendt med muligheden. Nogle kommuner har direkte sendt brevet til pensionisterne med oplysning om muligheden, andre kommuner har bekendtgjort muligheden gennem lokalaviser o.lign. Nogle kommuner har intet gjort.
 
Behandlingstiden kan godt være lang, men det afgørende er tidspunktet fra anmodningen om genoptagelse, da beregningen løber fra dette tidspunkt. Det kan således være mindre afgørende hvor lang tid kommunen er om at behandle en sådan anmodning. Under alle omstændigheder synes jeg dog flere måneder er lang tid, men din mor kan jo jævnligt rykke for en afgørelse. I øvrigt vil det være en god ide at fremsætte en sådan anmodning skriftlig. Det understreges, at der er tale om en anmodning om genoptagelse og ikke en anmodning om forhøjelse af pensionen. Spørgsmålet om genoptagelse afgøres alene ud fra de foreliggende oplysninger fra dengang pensionen blev tilkendt. Ved forhøjelsessager indhentes også nye oplysninger. I øvrigt er det formentlig ikke den enkelte sagsbehandler der egenhændigt træffer en beslutning om genoptagelse eller afslag herpå, men sikkert kommunens pensionsteam eller lignende. Derfor kan der godt forløbe lidt tid. Under alle omstændigheder har kommunen truffet en generel beslutning om, hvor lang tid der må forløbe inden borgeren får en afgørelse. I kan jo spørge om hvor lang denne frist er. Det kan også være der f.eks. på biblioteket findes en pjece om kommunens sagsbehandlingstider.
 
Hvorvidt din mor kan få tilkendt den mellemste førtidspension med tilbagevirkende kraft kan jeg ikke udtale mig om, men det er da et forsøg værd. Kommunens afgørelse herom kan i givet fald påklages. Såfremt din mor får tilkendt den mellemste førtidspension er det alene 5 år tilbage fra anmodningstidspunktet, da løbende pensionsudbetalinger er underlagt forældelsesloven og forældes derfor efter 5 år.

 Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde