Magtmisbrug på arbejdspladser?

To kolleger, hvor der relaterer sig et leder/medarbejderforhold, har en længerevarende affære såvel privat som "flirt" på arbejdspladsen. De er selvsagt meget glade for hinanden, der er tale om et dybt forhold og alt ser "rosenrødt" ud. Affæren ender brat og sørgeligt, da den ene part (lederen) et stykke henne i forholdet føler sig følelsesmæssigt udnyttet og under alkoholpåvirkning i et impulsivt skænderi "truer" den anden part (medarbejderen) med at blive forflyttet fra afdelingen eller fyret. Dette sker uden for arbejdstiden. Lederen undskylder dybt dagen efter og trækker alle trusler tilbage.

Hvis medarbejderen i et sådant tilfælde vil lægge sag an:

1) Hvilken lov/ret behandler sådanne sager ?

2) Er der tale om en "personlig tvist" eller en "arbejdsrelateret" ?

3) Hvad er "worst case" for lederen (hårdeste straf), såfremt denne bliver dømt til at have begået magtmisbrug over for medarbejderen ?

4) Vil der i sådan en sag blive taget hensyn til, at medarbejderen og lederen har haft et tæt og dybt forhold i længere tid, og lederen som forsvar vil fremføre, at medarbejderen i længere tid havde fremprovokeret en sådan reaktion ved vedkommendes reaktionsmønster over for lederen ?

5) Hvis lederen vælger at fratræde den pågældende arbejdsplads og "sagen" var løst indbyrdes, ville medarbejderen så - eventuel af ren hævnfølelse, senere fortsat kunne lægge sag an - med andre ord, er der en forældelsesfrist (teoretisk såvel som praksis) i sådanne sager ?

6) Ville der typisk blive nedlagt navneforbud i en sådan sag - fx af hensyn til lederens nye arbejdsplads - og hvem ville blive orienteret såfremt lederen blev dømt ?

7) Hvor kan man finde yderligere information omkring tidligere afgørelse på sager af lignende karaktér. ?

Jeg håber ikke, at I helt har mistet vejret med alle de spørgsmål, og håber I vil svare blot kort - selv om det netop i sådanne eksempler sikkert er svært !

SVAR:

Lad mig tage dine overvejelser i kronologisk rækkefølge:

1) Ligebehandlingsloven og erstatningsansvarsloven.

2) Begge ting.

3) I værste fald, at den underordnede medarbejder kan ophæve sit ansættelsesforhold og kræve løn i opsigelsesperioden samt en godtgørelse. Men efter det oplyste vil det ikke komme på tale, idet der har været tale om et frivilligt seksuelt forhold mellem voksne mennesker, hvoraf den ene har en overordnet stilling.

Domstolene har afgjort enkelte, lignende sager, hvor de underordnede medarbejdere ikke kom igennem med deres påstande.

Resultatet bliver et ganske andet, hvis der er tale om sexchikane - eller hvis en ældre og erfaren chef rent faktisk misbruger sin stilling til at opnå seksuelle ydelser. Men igen: Efter det opyste har her været tale om et "meget tæt forhold i længere tid".

4) Se svaret under pkt. 3.

5) Nej, men heller ikke aktuelt på den beskrevne baggrund!

6) Ja, parterne ville typisk kunne få nedlagt navneforbud.

7) Fx i Lars Svenning Andersens glimrende bog "Funktionærret", der er udgivet af Jurist- og Økonomforbundets Forlag, bl.a. fra side 193.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund