Hvad er konsekvenserne af, at jeg skal stå til rådighed i opsigelsesperioden?

På grund af organisationsændringer i mit firma er jeg blevet opsagt og fritstillet fra mit nuværende job. Jeg har opsigelsesperiode på 6 måneder. 

I min opsigelse er det formuleret således: "Du skal ikke møde på arbejde i opsigelsesperioden og du anmodes om straks at ophøre med dit arbejde, idet vi dog beder dig stå til rådighed i opsigelsesperioden for overdragelse af opgaver. Din løn vil blive afregnet som hidtil, idet vi dog skal bede dig, såfremt du i opsigelsesperioden får andet arbejde, straks at meddele personaleafdelingen dette, idet vi i så fald vil være indstillet på, at lade samarbejdet ophøre i forbindelse hermed." 

Mit spørgsmål er: 

Hvordan er jeg stillet, hvis jeg får job i opsigelsesperioden? 

Vil denne løn skulle modregnes i min nuværende løn?

SVAR:

Ja, så længe du skal stå til rådighed i opsigelsesperioden, vil virksomheden være berettiget til at stoppe din løn, hvis du får nyt arbejde. 

Hvis rådighedsforpligtelsen derimod nærmest er "chikane" - forstået således, at din arbejdskraft reelt ikke bliver brugt til noget - kan du efter et stykke tid betragte dig som egentlig fritstillet, således at du har ret til fuld løn fra virksomheden i de første 3 måneder efter fritstillingen uden løntræk, hvorefter evt. løn fra en ny arbejdsgiver modregnes.

Med venlig hilsen

Steen Marslew

Advodan, Holbæk