Hvem bærer ansvaret for gyngestativ i børnehave?

Jeg har et konkret spørgsmål som vi drøftede på et forældrebestyrelsesmøde i min søns børnehave.

Det sker at vi har noget der hedder 'Arbejdslørdag'; her laver vi forefaldende arbejde som f.eks. at skifte sand i sandkasse, rejse nye legeredskaber og lignende.

Omfanget af dette bestemmes af forældrebestyrelsen, da det er en selvejende børnehave.

Men det aktuelle spørgsmål er:

Hvis vi rejser et gyngestativ og et barn efterfølgende kommer til skade,  er ansvaret så:

1) Institutionslederens
2) Forældrebestyrelsens
3) Forælderen/forældrene der satte gyngestativet op?

Der var en ophedet debat om dette, og argumenterne er at det er 1, fordi det er lederen der har det daglige ansvar. Men nogle siger 2 da det  i sidste ende er forældrebestyrelsen der har det overordnede ansvar for at børnehaven sikkerhedsmæssigt er i orden. Men nogle mener 3, da produktsikkerhedsloven dikterer at det er  producenten af et produkt (forælderen) der bærer ansvaret uanset om der er betalt for det eller ej.

Er dette noget i kan belyse? Jeg er overbevist om at en del forældre er interesserede i at vide om de bærer (det juridiske) ansvar hvis noget skulle ske.

SVAR:

Jeg mener ikke produktsikkerhedsloven har nogen betydning, da i hverken betragtes som producenter eller distributører fordi i samler lejeredskaber/sætter dem op.

Hvis børnehaven ikke er indrettet forsvarligt eller vedligeholdt forsvarligt, dvs. også de tilfælde, hvor legeredskaberne er forkert opstillede m.v) er institutionen ansvarlig, da det er institutionen, der har det overordnede ansvar (ikke lederen).

Dernæst kan den pågældende forældre være ansvarlig, omend ansvarsvurderingen vil være lempelig da der er tale om ulønnet arbejde. Der skal altså meget til før også den pågældende forældre der stod for den forkerte samling m.v. bliver ansvarlig.

Ledelsen er som nævnt ikke ansvarlig, medmindre ledelsen selv har handlet (personligt) ansvarspådragende. Det kan sammenlignes med at en direktør i et ApS byggeselskab som udgangspunkt heller ikke er personligt ansvarlig ved at en af svendene falder ned fra et tag, pga. forkert stillads el. lign.

Med venlig hilsen

Lars Sandager-Jørgensen

RET&RÅD, Hillerød