Har min arbejdsgiver krav på at få oplyst, hvad jeg fejler?

Hvorledes er det juridisk set, hvis jeg sygemelder mig pr. mail til firmaet således:

Jeg må desværre meddele, at jeg er syg i dag d.d.

Har firmaet så ret i at denne sygemelding KUN kan være gældende for denne dag og ikke en sygemelding, som gælder for flere dage - ca. 23 dage ??

Er jeg uopfordret forpligtet til at informerer firmaet om hvad jeg fejler og hvor længe jeg forventer at være syg ??

Kan de godt kræve at jeg fortsat/forlænger min sygemelding over weekenden ???

SVAR:

Umiddelbart har du kun sygemeldt dig for én dag.

Virksomheden har ikke ret til at få oplyst, hvad du fejler - men virksomheden kan anmode om en lægeerklæring på 4. sygedag og/eller en varighedsattest/specialisterklæring efter 14 dages sygdom.

Hvis du er syg "på begge sider" af en weekend, dvs. både fredag og mandag, skal weekenden tælles med som sygedage. Ellers ikke.

Med venlig hilsen

Steen Marslew

Advodan, Holbæk