Hvornår nedsættes folkepensionens grundbeløb?

1. Efter hvilke regler sker der reduktion af folkepensionens grundbeløb ved arbejdsindtægt ?

2. Medregnes tjenestemandspension og udbetalinger fra en annuitetsforsikring ved berettigelsen til folkepension?

SVAR:

Ad 1. Folkepensionens grundbeløb på 52.524 kr i 2002 nedsættes kun, såfremt pensionisten har en arbejdsindtægt ved personligt arbejde som overstiger 223.200 kr. Nedsættelsen sker med 30% af den overskydende indtægt. Grundbeløbet bortfalder helt ved en indtægt på 398.200 kr. Det fremgår af den sociale pensionslovs § 27, § 31, stk. 1 og § 49, stk. 1, nr. 2.

Ad 2. Tjenestemandspension og udbetalinger fra en annuitetsforsikring reducerer ikke folkepensionens grundbeløb, men disse indtægter kan medfører, at pensionstillægget på 52.872 kr. til reelt enlige og samlevende, og 24.672 til andre reduceres eller bortfalder. Reduktionen sker med 30% af den del af indtægterne, der overstiger 49.200 kr. for reelt enlige, og 98.800 kr. for gifte og samlevende. For samgifte med pensionist sker reduktionen kun med 15%. Det fremgår af den sociale pensionslovs § 29, § 31, stk. 2 og § 49, stk. 1, nr. 5

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg