Hvad er straffen for 2. gangs spirituskørsel med en promille på 2,6?

Hvis man bliver stoppet med ca. 2,6 promille i blodet og har en tidligere dom for spirituskørsel, risikerer man så at miste kørekortet for altid eller kan man få en "mildere" dom, hvis man fx kan bevise at man går til alkoholafvænning?

Hvor stor er en eventuel bøde?

Svar:

Straffen for  2.gangskørsel med en promille på 2,6 er 30 dages fængsel og en frakendelse på 5 år.

Selve fængselsstraffen kan ændres til samfundstjeneste i 40 timer + en tillægsbøde på en netto månedsløn, eller en betinget dom med vilkår om alkoholistbehandling + tillægsbøde som anført ovenfor.

Selve frakendelsen af kørekortet berøres ikke af dette. Ved alkoholistbehandling kan der evt. søges om tilladelse til generhvervelse efter 2½ år.

Med venlig hilsen

Henrik Thorstholm

RET&RÅD, Skjern