Kan man blive fyret under barsel?

Kan man blive fyret under barsel, og altså risikere at stå uden job og indtægt efter barselsorlovens 24. uge? (med andre ord: kan arbejdsgiver indregne de 3 mdr. opsigelse i de 24 ugers barsel?)

På min arbejdsplads er de fleste af de kvinder der har været på barsel blevet fyret og derfor ikke vendt tilbage på arbejdspladsen efter endt barsel. Kan arbejdsgiver bare gøre det?

SVAR:

Arbejdsgiveren kan godt opsige ansættelsesforholdet under barselsorlov, således at opsigelsesvarslet løber i barselsorloven.

MEN ved opsigelse under barsel er det arbejdsgiveren, der skal bevise, at opsigelsen intet havde med barselsorloven at gøre. Hvis han ikke kan det - og det kan i praksis være meget svært - skal han betale godtgørelse på helt op til 1½ års løn !

Med venlig hilsen

Steen Marslew

Advodan, Holbæk