Kan man få orlov fra dagpenge for at starte som selvstændig?

Jeg vil gerne høre om det er muligt, hvis man er på dagpenge, at få orlov fra dagpengene, hvis man vil forsøge sig som selvstændig ? 

Er der en mulighed for at hvis det ikke går som planlagt, at man kan komme tilbage på dagpenge, eller hvordan skal man forholde sig hvis man er på dagpenge og gerne vil starte som selvstændig ?

SVAR:

I det øjeblik du påbegynder en selvstændig virksomhed med momsregistrering, står du ikke til rådighed for arbejdsmarkedet og kan derfor ikke modtage arbejdsløshedsdagpenge.

Der er sådan set ikke tale om orlov fra dagpengesystemet, men mere at du så ikke opfylder betingelserne for at modtage dagpenge. Når du afhænder den selvstændige virksomhed og igen stiller dig til rådighed for arbejdsmarkedet, skal du opfylde de nærmere betingelser igen for at kunne modtage dagpenge. Det kan dog dog være et spørgsmål om du skal fortsætte i den hidtidige A-kasse eller du skal over i en A-kasse for selvstændige erhvervsdrivende.
 
Jeg synes dog, du skal tage en snak med din A-kasse herom, da de kan vejlede dig mere præcist. A-kassen har en vejledningsforpligtelse.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde