Må man skubbe en spritbilist af banen?

For et års tid siden kom vi kørende på vej ind i en lille by, da en spritbilist knalder ind i den foran kørende. På det tidspunkt ved vi naturligvis ikke det er en spritbilist, men han kører med det samme fra stedet. Vi følger efter, kører op på siden af ham og falder tilbage da han svinger meget. Efter en slingretur igennem byen og ca. 10 minutter efter kører han omsider i grøften, mens vi følger efter.

Spørgsmålet er så. Jeg overvejede at "skubbe" ham af banen inden han kørte ind i byen, for at undgå han kørte uskyldige ned. Hvem skulle have betalt  forsikringsomkostningerne ved bulerne , og hvad hvis der var sket noget med  ham under manøvren?

Nu gik det jo godt, men vi har tit tænkt på, hvad vi ellers kunne have gjort.

SVAR:

At skubbe en "af banen" kan i visse tilfælde være ok ud fra nødret. Men jeg mener i jeres situation at det ligesåvel kunne forværre risikoen for yderligere hasarderet kørsel og skade og dermed være en uforsvarlig handling. Nødret kunne derfor næppe have undtaget jeres erstatningsansvar, hvis nogen (3. mand navnlig) kom til skade.

For så vidt angår skaden på modpartens bil eller ham selv ville det afhænge af en vurdering af situationen om han ville få fuld erstatning eller om den skulle reduceres eller bortfalde pga. hans egen skyld. Overfor jeres forsikring kunne i få et problem, da skaderne var blevet forvoldt med forsæt, navnlig hvis der ikke foreligger et tilfælde af ansvarsfri nødret.

Med venlig hilsen

Lars Sandager-Jørgensen

RET&RÅD, Hillerød