Kan en straffeattest, som i ansættelsesperioden bliver "uren", føre til lovlig afskedigelse?

Det er arbejdsgiver tilladt at kræve straffeattest før ansættelse, men er det også tilladt løbende, at forlange en ?

Kan man eksempelvis årligt vælge - som arbejdsgiver - at udbede sig straffeattest fra alle ansatte ?

Og hvis ja - hvilke sanktionsmuligheder findes da ?

En straffeattest som i ansættelsesperioden er blevet "uren" kan den føre til lovlig afskedigelse ?

SVAR:

Det er min opfattelse, at arbejdsgiveren godt kan gøre det til et ansættelsesvilkår, at medarbejderen skal fremvise en straffeattest med jævne mellemrum.

Om det kan føre til en saglig opsigelse er en konkret vurdering. Hvis en bogholder f.eks. er blevet dømt for underslæb i anden sammenhæng, er det efter min opfattelse en saglig opsigelsesgrund.

Med venlig hilsen

Steen Marslew

Advodan, Holbæk