Kan min veninde få både løn og dagpenge under barselsorlov?

Jeg har et spørgsmål vedr. barsel fra en veninde som er ansat i en privat virksomhed.

Hun venter at nedkomme 1. juli 2002. Er ansat på kontrakt, og der står i denne at funktionærloven følges. Der er ikke nogen overenskomst eller anden aftale i virksomheden. Er ansat i 30 timer om ugen. Hendes løn er 24.000 kr. for 30 timer om ugen.

1. Hvor mange ugers barsel har hun ret til før og efter
2. Skal arbejdsgiveren betale løn i barselsperioden
3. Kan hun både få dagpenge og løn fra arbejdsgiveren.

SVAR:

Din veninde har ret til barselsorlov fra 4 uger før forventet fødsel indtil 14 uger efter fødselen. Hertil kommer 10 ugers forældreorlov, som kan deles med faderen.

Hun har ret til ½ løn i perioden fra 4 uger før fødsel til 14 uger efter - hun kan ikke samtidig få dagpenge, da den ½ løn overstiger dagpengemaksimum.

Med venlig hilsen

Steen Marslew

Advodan, Holbæk