Kan anklageskriftet rettes under sagen?

Jeg mener, at der i retsplejeloven er stadfæstet at samtlige lovhenvisninger, en anklagemyndighed agter at anvende i en sag, skal være oplistet i anklageskriftet.

Eller på en anden måde, hvis en anklagemyndighed har glemt at anføre en lovhenvisning i en sag, så kan anklagemyndigheden ikke under retssagen få tilføjet denne henvisning, hvilket bevirker, at den tiltalte ikke kan dømmes for overtrædelse af denne.

Har jeg ret eller er det tankespind?

Svar:

Det er et grundlæggende princip, at den tiltalte forud for sagens behandling i retten får fuld kendskab til hvilke forhold han tiltales for og efter hvilke bestemmelser, således at den anklagende kan tage stilling til anklagepunkterne og tilrettelægge sit forsvar, det hører altsammen med til en "fair trial". Retsplejeloven §§ 831 ff og 908 samt den Europæiske Menneskerettighedskonvention sikrer disse forhold. 

Desværre er der ofte forskellige opfattelser af undtagelsesbestemmelsen i § 908 stk. 4, der kan give tilladelse til en ændret straffebestemmelse forudsat at selve forholdet er tilstrækkelig beskrevet i tiltalen. Forsvarerne synes, at vore danske domstole er for liberale i denne henseende.                                               

Med venlig hilsen

Henrik Thorstholm

RET&RÅD, Skjern