Bør min samlever få en forsvarer i en færdselssag?

Min samlever og moder til mine børn er blevet indkaldt til retten i B....... Jeg citerer anklageskrifet fra politiet.

NN sættes herved under tiltale ved retten i B....... til straf for overtrædelse af færdselslovens § 3, stk. 1 og § 26, stk. 1 og stk. 6 ved den 12. januar 1997 ca. kl 1700 at have ført personbil, ZZ 57050, ad ....vej mod syd og svinget til venstre i krydset .... vej ad ....vej mod øst i ........ kommune, hvor tiltalte undlod at optræde hensynsfuldt, udvise agtpågivenhed og særlig forsigtighed ved vejkryds, samt under tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden, hvorved tiltalte stødte sammen med personbil, ZZ 25233, der kørte ad ....vej mod nord. Ved uheldet skete der personskade og materiel skade.

Der nedlægges påstand om straf af bøde.

Der nedlægges endvidere påstand om, at tiltalte i medfør af færdselslovens § 126, stk. 1, nr . 1, jf. § 128 betinget frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort i et af retten fastsat tidsrum.

Betinget frakendelse af førerretten medfører i følge færdselslovens § 60,stk. 3 en orienterende køreprøve

Mine spørgsmål er så, har hun brug for advokat hjælp til at føre sin sag for at evt ungå en orienterende køreprøve.

Eller til at gennemgå hændelse forløbet, da det ikke er oplyst i anklageskriftet, og der ikke står nøjagtigt ulykkes forløbet.

Kan det være rigtig, at hun skal til en ny køreprøve, når der bliver skrevet betinget frakendelse af føreretten. Det betyder jo at man har kørekortet hele tiden, men hvis man laver en forseelse i et hvis tidsrum, får man det frataget.

Jeg kan lige oplyse, at det ovennævnte kryds er et meget tæt trafikeret, uoverskuelig og farlig kryds. Det er også et kryds, hvor der sker mange uheld.

Hvis min samlever bliver dømt, skal hun så aflevere kørekortet med det samme?

Jeg spørger, fordi at vi skal på bilferie til Italien i vores sommerferie, og vi havde håbet på, at vi begge kunne køre derned.

SVAR:

Undladelse af at overholde af vigepligten ved venstresvingning hører til den kategori af fædselslovsovertrædelser, der meget let udløser en betinget frakendelse af kørekortet. Den omstændighed, at krydset er et vanskeligt kryds, mindsker ikke risikoen for en frakendelse - snarere tvært i mod (skærpet agtpågivenhed kræves hos den venstresvingende, især hvis den pågældende kender krydset).

Loven udtrykker sig på den måde, at den venstresvingende ikke må være til ulempe(!) for modkørende). I anklageskriftet er tillige citeret § 26. stk.1, der taler om "kørsel ind på eller over en vej". Det er svært at se, hvad der menes hermed, fra anklageskriftets beskrivelse af gerningsindholdet.

Da jeg ikke kender detaljerne fra politirapporten, er det svært at vurdere mulighederne for en frifindelse for overtrædelse af § 126 (betinget frakendelse). Vurderingen går normalt på: Har den tiltalte standset helt op inden venstresvinget eller "rullet", sammenholdt med den modkørendes hastighed.

Generelt gælder, at der skal kun en meget lille forseelse til, førend det koster en betinget frakendelse. Men da man ofte har svært ved at vurdere sagen selv, er det normalt tilrådeligt, at den tiltalte har en forsvarer. Udgiften hertil er gennemsnitlig 3-4.000 kr. + moms ved sagens behandling ved 1 instans (byretten). Salæret fastsættes i forhold til den medgåede tid først og fremmest i retten, og der afhænger tiden af, hvor mange vidner, der eventuelt er.

Hvis din samlever får en betinget frakendelse, bliver kørekortet først inddraget, hvis din samlever dumper til den orienterende køreprøve eller udebliver fra denne. Politiet indkalder til den orienterende køreprøve inden 3 måneder efter den endelige dom.

God ferie i Italien. Kør forsigtigt!

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg