Hvordan beskattes min lærerpension, hvis jeg flytter til Frankrig?

Jeg er ansat som kommunelærer, men holder op p.g.a. sygdom. Jeg ønsker at flytte til Frankrig. Jeg kan få kvalificeret sygepension.

Hvor og hvordan bliver den beskattet, hvis jeg bliver udenlandsdansker?

Svar:

Efter den gældende dobbeltbeskatningsoverenskomst med Frankrig beskattes offentlige pensioner i udbetalingsstaten.

Offentlige pensioner er bl.a. pensioner for tidligere ansættelse i statens, amternes eller kommunens tjeneste. 

Din sygepension vil derfor blive beskattet i Danmark.

Med venlig hilsen

Forum Advokater

Advokat Erik Øvlisen