Hvad er de skattemæssige konsekvenser af en akkord med min bank?

Efter en skilsmisse og deraf følgende meget store økonomiske vanskeligheder, stod jeg tilbage med en bankgæld på 622.000 kr.

Gælden er for mig fuldstændig umulig at tilbagebetale. Så banken og jeg har indgået en aftale/akkordering om at jeg indbetaler 150.000 kr. kontant, hvorefter mit engagement med banken er ophørt, og at banken herefter ikke har yderligere krav at gøre gældende.

Mit spørgsmål er nu, om der er noget rent skatteteknisk i en sådan ordning jeg skal være opmærksom på? 

SVAR:

Såfremt din akkord med banken anses for en samlet ordning med dine kreditorer, vil ordningen have skattemæssige konsekvenser. En samlet ordning foreligger, når mere end 50% af den samlede usikrede gæld deltager i akkorden. 
  1. For det første fortabes der fremførselsberettigede underskud. 
  2. For det andet fortabes retten til at fradrage ikke betalte tilskrevne renter.
  3. For det tredje vil du blive beskattet, såfremt gælden nedsættes til en mindre værdi end dens værdi for kreditor. Det sidste bliver nok ikke aktuelt, da det er en bank, der er kreditor.

Med venlig hilsen

Forum Advokater

Advokat Erik Øvlisen