Kan min svigermor få erstatning efter fald på isglat trappe?

Min svigermor var i sidste uge ved frisør, og da hun var færdig og skulle gå ned af trappen (3 trin), var sidste trin meget glat, så glat at hun gled og styrtede direkte på hovedet mod fortovet. 

Det resulterede i at hun kom med ambulance til skadestuen, hvor hun fik konstateret en mindre hjernerystelse, læsioner og blodudtræk i hovedet, en forstrukken og  forslået ankel/fod og et par briller der var gået i stykker. Efter skadestuen blev hun opfordret til at tage ud til sin datter, så hun kunne overvåge hende. 

Nu er mit spørgsmål, kan man ikke forlange, at forretningens erhvervsforsikring, betaler for transport, briller og svie og smerte, jeg ved godt at det ikke er i USA, men der må da være noget forretningen bør gøre når de ikke salter deres trappe, som i øvrigt er meget stejl.

SVAR:

Nej det er ikke Amerika, men jeg mener nu alligevel, at din svigermor skal rettet henvendelse til frisøren og gør krav om erstatning. Og som du skriver, så har frisøren efter al sandsynlighed en forsikring, der dækker.

Grundbetingelsen for at frisøren/forsikringen skal udbetale erstatning, er dog at frisøren er ansvarlig for ulykken. I tilfælde af pludselig islag kan det dog være tvivlsomt om der er ansvar, ligesom man også ser på, hvorvidt din svigermor kunne have undgået faldet eller forudset, at trappen var for glat til at gå på.

Det krav der kan gøres gældende, er følgende (takster er gældende for 2011):

1. Godtgørelse for svie og smerte med kr. 175,00 pr. sygedag.
2. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
3. Helbredsudgifter og "andet tab" f.eks. udgifter til behandling samt transportudgifter til sygehus/behandling.
4. Godtgørelse for varigt mèn, hvis det er 5 % eller derover. Godtgørelsen udgør kr. 7.660,- pr. ménprocent.
5. Erstatning for erhvervsevnetab, hvis det er 15 % eller derover. Godtgørelsen udregnes som erhvervsevnetabsprocenten x årslønnen i x 10.
6. Erstatning for rimelige advokatudgifter

Da det formentlig er uvist om der bliver tale om varige mén og tab af erhvervsevne kan din svigermor alene på nuværende tidspunkt tage forbehold for disse krav.

Hvis hun i øvrigt har en privat ulykkesforsikring (eller flere) kan hun desuden anmelde skaden dertil, for det tilfælde, at hun får varigt mén, da hun i så fald også kan få erstatning derfra.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg