Hvad skal man sikre sig, hvis man som cyklist påkøres af en bil?

Hvad skal man sikre sig, hvis man uforskyldt bliver påkørt som cyklist af en bil? 

Hvorledes med bevisbyrde og hvad kan man få erstatning for? 

Holdes man skadesløs? 

Hvornår skal man politianmelde?

SVAR:

Politiet skal altid tilkaldes hvis der er personskade, for at optage rapport. Hvis der kun er tingsskade, kan det også anbefales at rekvirere politiet, hvis omstændighederne ved ulykken er uklare eller der allerede på dette tidspunkt er uenighed mellem de implicerede. Om politiet skal tilkaldes afhænger også om der er vidner til ulykken som kan redegøre herfor. Er der det vil det som udgangspunkt være nok at få noteret vidnernes navne og adresser.

Bevisbyrden må siges at være bilistens, som skal dokumentere en grundlag for egen skyld fra cyklistens side som kan medføre reduktion/bortfald i erstatningskravet. Om der kan ske reduktion afhænger af om der er tale om person- eller tingsskade:

Sker der personskade på en cyklist, vil der kun være tale om fradrag i erstatningen hvis der er udvist kvalificeret grov uagtsomhed eller forsæt til skaden, jf. færdselslovens § 101,2, men tingsskade (skade på cyklen) kan fører til reduktion i kravet hvis der blot er udvist simpel uagtsomhed. Bilisten er som bekendt objektiv ansvarlig efter færdselslovens § 101, stk. 1, jf. § 104.

Med venlig hilsen

Lars Sandager-Jørgensen

RET&RÅD, Hillerød