Må en kommune nægte en kontanthjælpsmodtager at flytte til kommunen? 

Jeg vil gerne spørge, om en kommune kan nægte en person at flytte ind i kommunen, med den begrundelse at vedkommende er på bistandshjælp, hvis huslejen er rimelig, for eksempel hvis huslejen er 4800, kroner med varme.

Personen er enlig med et barn. 

Hvis kommunen ikke må nægte indflytning, men gør det alligevel, hvad gør man så?

SVAR:

Kommunen kan ikke nægte en person at flytte ind i kommunen, selv om man modtager kontanthjælp. Du kan endda søge din nuværende kommune om hjælp til betaling af boligindskud m.v. Dette forudsætter dog, at der foreligger en boligmæssig forbedring. Huslejens størrelse indgår i denne vurdering.

Hvis tilflytningskommunen "nægter", kan man overveje at flytte alligevel og derefter søge om kontanthjælp. Opholdskommunen, som jo bliver tilflytningskommunen, har pligt til at yde hjælp efter lov om aktiv socialpolitik.

Jeg synes dog umiddelbart at huslejen er noget høj, set i relation til størrelsen af kontanthjælpen som forsørger. Der er ikke meget tilovers til underhold, når huslejen er betalt.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde