Hvordan beskattes min tjenestemandspension, hvis jeg flytter til Bulgarien?

Hvordan beskattes en tjenestemandspension ved flytning til Bulgarien?

Det land er jo ikke med i EF, har det nogen betydning?

Eksisterer der nogen aftaler?

Svar:

Tjenestemandspensionen er skattepligtig i Danmark, uanset om du bor her eller i udlandet. 

Efter  dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Bulgarien artikel 19, beskattes tjenestemandspensionen i Danmark.

Med venlig hilsen

Forum Advokater

Advokat Erik Øvlisen