Får jeg erstatning for arbejdsskade som løbende ydelse eller engangsudbetaling?

Jeg var ude for en arbejdsskade i 1997, hvor jeg er erklæret 25% invalid (méngrad), og er nu på revalidering hvor jeg får løbende erstatning ca. 5.000,- kr. før skat.
Nu er spørgsmålet, hvordan vil en evt. erstatning være, nu hvor jeg er færdig med min uddannelse, vil der være tale om en kapitalisering eller forsat løbende udbetaling eller vil jeg intet kunne få. Jeg kunne godt tænke mig af få præciseret reglerne herom.

SVAR:

Normalt får man for arbejdsskader udbetalt erhvervsevnetabserstatningen som en engangsudbetaling såfremt erhvervsevnetabet er under 50 %. Løbende udbetalinger er kun på tale ved større erhvervsevnetab end 50 % og såfremt afgørelsen er midlertidig. Jeg tror at sidstnævnte er hvad der er sket i dit tilfælde, da styrelsen mener at revalideringen muligt kan give dig den fulde erhvervsevne tilbage.

Du får derfor udbetaling til revalideringen er gennemført og det er konstateret om den har bibragt dig øget erhvervsevne. Hvis det er tilfældet bortfalder udbetalingerne. Hvis ikke revalideringen har været succesfuld træffes den endelige afgørelse om erhvervsevnetabet.

Med venlig hilsen

Lars Sandager-Jørgensen

RET&RÅD, Hillerød

retraad.gif (5798 bytes)