Kan jeg kræve feriegodtgørelse i stedet for ferie med løn?

Har jeg nogen mulighed for at udstedt et feriekort uden at skulle sige mit job op ?

Undertegnede har været ansat i et firma siden d. 2/08-1993. I henhold til min overenskomst er jeg ansat med "ferie med løn". Min månedsløn er 24.455 kr.

I 1996 var min ferieberettigede løn 408.630 kr. Forskellen skyldes overtid plus diverse ikke faste tillæg.

På mine lønsedler er et beløb feriepenge anført svarende til 12,5 % af lønnen.

Hvis jeg afholder min ferie med løn får jeg 35/30*24.455 + 1% af 408.630 = 32.616 kr.

Hvis jeg får et feriekort, får jeg 12,5% af 408.630 kr. = 51.078 kr

Hvordan kan jeg gøre krav på at få udstedt et feriekort ?

SVAR:

Jeg mener ikke, at du kan kræve feriegodtgørelse i den foreliggende sitution. Dette følger af ferielovens § 14, som lyder således:

§ 14. Lønmodtagere, der er antaget månedsvis eller for længere tid og således, at der ikke sker fradrag i lønnen for søgnehelligdage, sygedage og lign., får i stedet for feriegodtgørelse løn under ferie, eventuelt tillagt værdien af kost beregnet efter reglen i § 16, stk. 2. Endvidere ydes et ferietillæg på 1 pct. af den løn, der er indtjent i det foregående optjeningsår.

Stk. 2. Sådanne lønmodtagere kan dog forud for et optjeningsårs begyndelse kræve feriegodtgørelse af lønnen i dette optjeningsår, dog kun med 12 pct.

Stk. 3. Ved fratræden ydes feriegodtgørelse efter § 12 for det løbende optjeningsår samt for den del af tidligere optjeningsår, for hvilken lønmodtageren ved sin fratræden endnu ikke har holdt ferie.

Det fremgår af § 14, stk. 2, at lønmodtageren har ret til at kræve feriegodtgørelse med 12% i stedet for løn under ferie, men dette krav skulle være fremsat før optjeningsårets begyndelse, det vil i dit tilfælde sige før d. 01.01.1996.

 

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg