Kan min hustru få integrationsydelse under 5 ugers ophold i Brasilien?

Jeg er gift med en Brasiliansk pige og vi venter barn om tre uger. Jeg modtager SU som studerende og min kone modtager integrationsydelse. 

Tre måneder efter fødslen, dvs. omkring jul/nytår, har vi planlagt at tage til Brasilien, så min kones familie kan få barnet at se. Opholdet vil have en forventet varighed på ca. 5 uger. Som udgangspunkt ved jeg, at der ikke ydes hjælp når en kontanthjælpsmodtager rejser til udlandet, men i denne periode er min kone aktiveringsfri pga barselsorlov, og skal derfor ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet, hvorfor jeg ikke kan se nogen hinder for at hun fortsat modtager sin integrationsydelse.

Mit spørgsmål lyder således: Kan min kone afvises retten til integrationsydelse under sin barselsorlov i perioden hvor vi befinder os udenlands?

Svar:

Jeg kan ikke svare dig præcist. Det fremgår ikke af integrationsloven, hvorvidt man kan bevare sin introduktionsydelse under ophold i udlandet. Selvom om loven mange steder har henvisninger til lov om aktiv socialpolitik, har den ikke en henvisning til bestemmelser herom i aktivloven. Når det ikke fremgår af loven kan man se på betingelserne i andre love der minder herom. Det vil derfor være naturligt at se på bestemmelserne i aktivloven.

Udgangspunktet for reglen i aktivloven om, at man ikke kan få kontanthjælp under ophold i udlandet er, at man derved ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet. Selvsagt behøver man ikke stå til rådighed, når man er under barsel, men derfra til at man så må befinde sig i udlandet er ikke nødvendigvis konklusionen.

Man må i særlige tilfælde opholde sig i udlandet, mens man modtager kontanthjælp. Det er f.eks. når man er i aktivering eller under revalidering i udlandet, når man udøver samvær med børn, som ikke kan foregå her i landet, når der er tale om nødvendig lægebehandling, der ikke kan foretages her i landet og når der foreligger særlige forhold, f.eks. besøg hos en nær pårørende der er alvorlig syg.

Der er heller ikke truffet afgørelser i Den Sociale Ankestyrelse i tilfælde som det foreliggende. Der er dog truffet nogle afgørelser om ovennævnte tilfælde. Af nogle af disse afgørelser kan bl.a. udledes, at det beror på en konkret vurdering, at kommunen forud for rejsen var oplyst om opholdsstedet, at der er tale om et kortvarigt ophold. Endelig forudsættes det jo at kommunen giver tilladelse hertil.

Med hensyn til hvor lang en periode, kan nævnes, at i følge sygedagpengeloven gives der barselsdagpenge i 24 uger efter fødslen til moderen. Det vil sige, at i hvert fald i denne periode, kan der ikke stilles krav om at stå til rådighed.

Så jeg kan kun råde til at forespørge kommunen. Om nødvendigt bed om en skriftlig afgørelse. Et afslag herpå kan påklages.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde