Skal vi betale ejendomsværdiskat af ejerlejlighed, som vi var fraflyttet?

Vi boede i egen lejlighed, indtil vi købte en ny, som vi overtog/tilflyttede den 20/6 2003. Vores gamle lejlighed blev sat til salg. 

I ejendomsmæglerens annonce stod der derfor "kan overtages straks"  Desværre blev lejligheden først solgt til overtagelse pr 1/1 2004.

Skal vi betale ejendomsværdiskat både af vores nye bolig og af den gamle, som ejendomsmægleren havde til salg med ovennævnte bemærkning "kan overtages straks" og som vi derfor ikke disponerede over ?

Svar:

I skal betale ejendomsværdiskat af den nye ejerlejlighed fra overtagelsesdagen, da I flyttede ind samme dag

I skal kun betale ejendomsværdiskat af den gamle ejerlejlighed indtil udflytningsdagen

Disse regler fremgår af § 11, stk. 1 i ejendomsværdiskatteloven, som lyder således:

§ 11. Ejendomsværdiskatten for en ejendom opgøres på helårsbasis efter §§ 5-10. Hvis ejendommen ikke kan tjene til bolig for den skattepligtige eller dennes husstand i hele indkomståret, nedsættes den beregnede ejendomsværdiskat forholdsmæssigt, jf. dog stk. 2, 2. pkt. Ved erhvervelse af en bolig anses ejendommen for at tjene til bolig for den skattepligtige eller dennes husstand fra overtagelsesdagen. Hvis indflytning sker senere end overtagelsesdagen, træder indflytningsdagen dog i stedet for overtagelsesdagen. Ved afståelse eller udleje af hele boligen anses ejendommen for at tjene til bolig for den skattepligtige eller dennes husstand til og med overtagelsesdagen. Hvis sælgers udflytning sker tidligere end overtagelsesdagen, træder udflytningsdagen dog i stedet for overtagelsesdagen. 4. og 6. pkt. gælder ikke flytning i forbindelse med erhvervelse og afståelse af sommerhuse og lign. Ved anvendelsen af dette stykke anses indkomståret at udgøre 360 dage med 30 dage i hver kalendermåned.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus