Hvordan beskattes min tjenestemandspension, hvis jeg flytter til Spanien?

Jeg har et spørgsmål angående beskatning af tjenestemandspension, hvis man flytter til Spanien.

Jeg har fået at vide at der skal betales dansk skat af denne type pension, så det jeg gerne vil vide er hvilken skat der skal betales og hvor meget, om det både drejer sig om stats-, kommune- og amtsskat eller kun statsskat.

Svar:

Tjenestemandspensionen beskattes i Danmark på samme måde som indtægt sædvanligvis beskattes, selvom man bor i Spanien. Det betyder, at der skal betales både kommuneskat, amtsskat og statsskat af pensionen. Procentsatsen afhænger af pensionens størrelse, idet der fortsat vil være et bundfradrag og idet indkomst over 191.200 kr. og 285,200 kr. (2002) beskattes med henholdsvis mellemskat og topskat. Hvis pensionen således er over 285.200 kr., vil den del, der overstiger dette beløb blive beskattet med op til 59%.

Der betales ikke AM- og SP-bidrag af pensionen

Venlig hilsen

Christian Junge

Ret & Råd, Fyn

Danmarks Familieadvokat samarbejder med Ret & Råd.