Hvad er straffen for skatteunddragelse på 46.000 kr.?

Jeg har fået brev om, at jeg er sigtet for overtrædelse af Skattekontrollovens § 13, i forbindelse med at jeg ikke har opgivet aktiegevinster tilbage i 1996 og 1997. Skatteunddragelsen udgør i alt godt 46.000 kr.

Mit spørgsmål: er det imidlertid ikke §16 og ikke §13 jeg skal sigtes efter? Jeg har nemlig ikke skrevet "0" eller opgivet noget andet i rubrikken for aktieindkomst. Jeg har således ikke aktivt afgivet urigtige oplysninger, som det synes at være en forudsætning for at benytte §13. Derimod har jeg udvist passivitet ved ikke at opgive nogen form for indkomst, og ej heller reagere indenfor 4 uger efter min årsopgørelse forelå, jf. §16.

Hvad er den maksimale straf jeg kan risikerer, hvis jeg dømmes efter §13? Kan jeg risikere hæfte eller fængselsstraf for en unddragelse på 46.000 kr.? 

SVAR:

Skattekontrolloven §§ 13 og 16 kriminaliserer som udgangspunkt 2 forskellige forhold. Efter § 13 kan man straffes for at afgive urigtige eller vildledende oplysninger. Undladelsen af at afgive oplysninger er omfattet af bestemmelsen. Efter § 16 omhandler derimod den situation, at man ikke har indgivet selvangivelse. Her kan man straffes, såfremt man ved at myndighedernes fastsættelse af indkomsten (taxationen) er for lav. Har man derimod undladt at indgive selvangivelse for at opnå en for lav taxeret indkomst, kan dette straffes på samme måde som § 13.

At du sigtes for overtrædelse af § 13 må altså betyde, at man mener, at du har undladt at selvangive fortjenesten for at undgå at betale skat.

Forskellen i straf for at overtræde § 13 og § 16 er, at § 16 giver en bøde, der kun udgør 1/3 af bøden efter § 13. 

Bøderne efter § 13 udregnes efter et cirkulære TSS cirk 1999-33. Bødens størrelse er afhængig af, hvor store de unddragne skatter er. Bødens størrelse afhænger endvidere af tilregnelsen.

Er der tale om grov uagtsomhed, beregnes bøden med halvdelen af de første 30.000 kr. i unddragne skatter og 1 gange det overskydende beløb. I dit tilfælde altså 31.000 kr.

Er der tale om forsæt, beregnes bøden som 1 gange de første 30.000 kr. i unddragne skatter og 2 gange det overskydende beløb. I dit tilfælde kr. 62.000.

Er der tale om en forsætlig overtrædelse af skattekontrollovens § 13, og er de unddragne skatter mere end 100.000 kr., vil der blive nedlagt påstand om ubetinget fængselsstraf.

Med venlig hilsen

Forum Advokater

Advokat Erik Øvlisen