Dækker nabos ansvarforsikring et tabt videokamera?

Min nabo ville hjælpe mig med at tømme bilen for bagage. Idet han går i gang med at tømme bilen, falder videokameraet ud af bilen. Han indsender skadesanmeldelse til sin ansvarsforsikring, som meddeler, at de ikke mener de skal dække skaden, idet det ikke kan siges, at han har udvist uagtsomhed i forbindelse med skaden.

1. Er afgørelsen rigtig ?

2. Kan han indsende ny skadesanmeldelse, hvor han gør opmærksom på, at han har handlet uforsvarligt i skadesøjeblikket ?

3. Er han juridisk ansvarlig for skaden ?

SVAR

Det afhænger af en helt konkret bedømmelse, om naboen har handlet uagtsomt, dvs. anderledes end en omhyggelig og fornuftig person (en bonus pater familias) ville have handlet i den pågældende situation. Hvis der derimod er tale om et hændeligt uheld, dækker forsikringen ikke.

Hvis der er handlet uagtsomt, er naboen erstatningsansvarlig og i så fald skal ansvarsforsikringen dække, også selv om der kun er tale om såkaldt simpel uagtsomhed.

Det er en god ide, at sende forsikringsselskabet en udførlig beskrivelse af, hvorledes hændelsforløbet var. Har naboen båret sig klodset ad, må det være muligt at overbevise forsikringselskabet om, at der ikke er tale om en hændelig skade.

Du kan evt. indbringe sagen for Forsikringsankenævnet. Det kan du læse mere om på emne nr. 177.

Du bør i øvrigt anmelde skaden til dækning på din egen indboforsikring. Denne skal sandsynligvis dække skaden, også selv om der er tale om et hændeligt uheld.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg