Skal jeg selv betale advokatomkostningerne i sag ved Patientforsikringen?

Jeg er alenemor på sygedagpenge. Jeg har for nogle uger siden anmeldt  en sag hos Patientforsikringen, og de er nu i gang med at indhente sagsakter. Vil I råde mig til at få en advokat til at hjælpe mig, hvis patientforsikringen altså tager min sag? 

Og har jeg i givet fald ret til fri proces? 

Svar:

Patientforsikringen dækker desværre ikke udgifter til advokatbistand, hvorfor du selv må afholde udgift hertil hvis du ønsker bistand. Er du ikke tilfreds med afgørelsen kan denne påklages til patientskadeankenævnet, der heller ikke dækker advokatomkostninger. Er du fortsat ikke tilfreds, kan afgørelsen indbringes for domstolene, hvor du kan søge fri proces til dækning af advokatomkostninger.

Af dit spørgsmål kan jeg ikke se hvad klagen til patientforsikringen vedrører. Der er ofte tale om komplicerede forhold, hvor det kan være gavnligt at have bistand til at fremhæve de relevante forhold.

Sundhedssystemet har (måske uberettiget) ry for at beskytte deres egne, dvs. lægerne der har begået fejl, og det er måske særligt på dette punkt du kan have behov for opbakning og vejledning fra en egen repræsentant.

 Venlig hilsen

 Henrik Krebs, advokat

 Ret & Råd, Holbæk

Danmarks Familieadvokat samarbejder med Ret & Råd.