Mister jeg børnetilskud, når mit barn er på behandlingshjem?

Kan det være rigtigt, at jeg hverken modtager børnepenge eller børnetilskud, når mit barn er frivilligt anbragt på et behandlingshjem??

Han har været hjemme hver weekend, i ferier og når skolen har haft lukket.  Her efter sommerferien skal han tilbage til skolen, men kommer hjem hver dag. Denne ordning forsætter til ca. efterårsferien, da han så starter på en kommunal skole- er jeg så berettiget til børnepenge?

Svar:

Ja, det er korrekt. Når et barn er anbragt uden for hjemmet eller i øvrigt forsørges af offentlige midler, kan der ikke udbetales børnetilskud eller børnefamilieydelse. Det fremgår af børnetilskudslovens § 5, stk. 1, nr. 4 og lov om en børnefamilieydelse § 2, nr. 4.
 
Når barnet forsørges af offentlige midler forudsætter det, at det offentlige betaler for samtlige udgifter til kost og logi. Hvis f.eks. barnet er på en observationsskole eller lignende fra mandag til fredag, men hjemme i weekenden er udgangspunktet, at der ikke skal ske bortfald af ydelserne. Det må bero på en konkret vurdering. Afgørende er også om forældrene betaler for opholdet, og gør de det, og med mere end et symbolsk beløb, skal der ikke ske bortfald af ydelserne.
 
Når din søn her efter sommerferien igen begynder på skolen, men kommer hjem hver dag, synes jeg du skal bede kommunen om at genoptage udbetalingen af ydelserne. Vil kommunen ikke det, så bed om en skriftlig afgørelse og påklag denne, hvis det bliver nødvendigt.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde