Må vi oprette en pokerforening?

Er det tilladt at spille poker om penge under følgende omstændigheder?

Vi opretter en pokerforening. Herefter lejes et lokale til formålet og den person der "åbner og styrer" aftenens spil modtager et mindre engangsbeløb (50-100 kr.) fra hver deltager for ulejligheden med at styre spillet, lave kaffe, oprydning m.m.

Svar:

Det vil være en overtrædelse af straffelovens § 204, der bestemmer følgende:

"Den, som på offentligt sted yder husrum til eller foranstalter utilladt hasardspil, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder. 
Stk. 2. Lige med offentligt sted anses foreningslokaler, når enten enhver eller enhver af en vis samfundsklasse som regel kan opnå optagelse i foreningen, eller utilladt hasardspil indgår i foreningens formål, eller der erlægges særlig betaling for deltagelse i spillet. 
Stk. 3. Den, som på offentligt sted deltager i utilladt hasardspil, straffes med bøde".

Med venlig hilsen

Erik Frodelund