Erstatning til cyklist, som blev kørt ned af en knallert.

Min kæreste blev kørt ned af en knallert, hun var selv på cykel. Hun kom på skadestuen, hvor hun fik at vide, at der ikke var nogen brud. Dog har hun så kraftige smerter, at hun ikke kan gå normalt. Hun måtte blive hjemme fra sit studie pga. smerterne.

Jeg mener, at det er knallertkørerens forsikring som skal betale:

transport til skadestuen,

transport hjem fra skadestuen,

den smertestillende medicin,

matrielle skader,

svie & smerte,

tabt arbejdsfortjeneste.

Er det rigtigt?

Hvis ja, hvordan beregnes 'svie & smerte'. Og hvad med tabt arbejdsfortjeneste, når hun er studerende.

SVAR

Svie og smerte beregnes med 160 kr. pr. dag, hvor hun har været sengeliggende og 70 kr. pr. dag, hvor hun har været oppegående syg.

En studerende kan ikke få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Der kan i visse tilfælde ydes erstatning for studietidsforlængelse, men det er der jo heldigvis ikke tale om i dette tilfælde.

Jeg er enig i, at de øvrige poster skal erstattes.

Hvis I får problemer med at få en tilfredsstillende erstatning fra forsikringsselskabet, vil jeg råde jer til at gå i retshjælpen eller til en advokat, som har forstand på personskadeerstatning.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg