Kan min arbejdsgiver forhøje mit personlige pensionsbidrag til PFA?

Er det muligt/lovligt for arbejdsgiveren, uden videre, at hæve det personlige pensionsbidrag (PFA) fra to til tre procent og samtidig nedsætte virksomhedens bidrag fra otte til syv procent ?

I givet fald: Hvordan kan man da beskytte sig mod en pludselig personlig bidrags-stigning på et større betydeligt beløb?

SVAR:

Nej - fordelingen af pensionsbidragene er en del af ansættelsesvilkårene, og arbejdsgiveren må derfor varsle det med dit opsigelsesvarsel, hvis han ønsker at ændre på dette.

Hvis du ikke kan acceptere ændringen, kan du derefter vælge at betragte varslingen som en opsigelse af hele ansættelsesforholdet, hvorefter du kan fratræde ved opsigelsesvarslets udløb.

Med venlig hilsen

Steen Marslew

Advodan, Holbæk