Må pantefogeden komme på uanmeldt besøg?

Hvis man som selvstændig erhvervsdrivende skylder skat eller anden form for penge til kommunen, må inkassokontoret så komme på uanmeldt besøg uden at have sendt et brev først?

SVAR:

Udgangspunktet er, at en fogedforretning skal varsles. Men det kan undlades, såfremt det er af afgørende betydning for kreditors muligheder for at opnå dækning.

Hvis Told- eller pantefogdens udlæg (besøg) er varslet hos selvstændige erhvervsdrivende, plejer kassen at være meget tom, da der netop er betalt leverandører eller købt nye varer. Kommer fogeden uvarslet lige før lukketid er der nogen gange bid, så derfor undlader fogden at varsle sit besøg.

Med venlig hilsen

Forum Advokater

Advokat Erik Øvlisen