Har man ret til ferie, når man er på kontanthjælp?

Lige et spørgsmål, som jeg har diskuteret med nogle venner
 
Hvis man er på bistandshjælp, har man så også krav på ferie, med en ydelse.?

Vi kender flere som er på bistands hjælp, som har fået bevilget ferie, er det efter nogen bestemte regler?

Er der nogen regler for folk med børn og andre regler for folk uden?

Jeg håber på et svar, så vi kan få endt diskussionen.

Svar:

I princippet er der ikke noget der hedder ferie, når man modtager kontanthjælp. Dette skyldes formentlig, at såvel nogle politikere som den samfundsmæssige moral har svært ved at acceptere, at personer der i forvejen ikke har arbejde, ovenikøbet også skal have ferie.
 
Det grundlæggende princip er, at når man modtager kontanthjælp, skal man stå til rådighed for arbejdsmarkedet hele året. Oftest er denne betingelse opfyldt ved, at man "stempler" på arbejdsformidlingen. Når man har gjort dette, er der i princippet ikke noget i vejen for, at man tager på "ferie" her i landet. Man skal dog kunne kontaktes af kommunen, såfremt denne har et tilbud om arbejde. Kontanthjælpen udbetales normalt månedsvis.
 
Dette er dog ændret noget, idet man som udgangspunkt for at modtage kontanthjælp, skal levere en modydelse. Det vil sige, at man skal tage imod tilbud om aktivering, medmindre man er lovlig undskyldt.
 
Såfremt man er i et aktiveringstilbud i en sammenhængende periode på 12 måneder eller mere, har man ret til én måneds aktiveringsfri periode. Det vil sige, at man modtager kontanthjælp i denne måned uden at skulle levere en modydelse.
 
Dette gælder ikke personer i jobtræning efter aktivloven, da disse er omfattet af ferieloven.
 
Der er ikke forskel på ovennævnte i relation til børn - ikke-børn, andet end at man er lovlig undskyldt, hvis man ikke kan få passet sine børn og kommunen ikke kan anvise en pasningsmulighed, i relation til aktivering.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde