Hvornår forældes skattegæld?

Kun et enkelt spørgsmål. Bliver skattegæld nogensinde forældet?

mop

SVAR

Skattegæld forældes, når der er forløbet 5 år fra forfaldstid. Dette følger af forældelsesloven fra 1908.

Forældelsen afbrydes for det første, hvis du som skyldner anerkender gælden - enten udtrykkeligt eller stiltiende. Indgår du en afdragsordning, indebærer dette en anerkendelse, og det samme gælder, hvis du søger om henstand. Der løber en ny 5-års forældelsesfrist fra det tidspunkt, hvor du misligholder afdragsordningen eller fra henstandsordningens udløb.

Forældelsen afbrydes desuden ved retsforfølgning - f. eks. anmodning om udlæg eller ved anmeldelse i et konkursbo.

Skattekrav forældes desuden, når der er gået 20 år efter stiftelsen af kravet. Det er yderst sjældent at denne regel har selvstændig betydning. En almindelig rykkerskrivelse er nemlig nok til at afbryde denne forældelse.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg