Er det strafbart at forsøge at begå selvmord?

Nogen i min klasse påstår, at det ved lov er forbudt at begå selvmord. Andre i klassen mener at en sådan tåbelig lovgivning ikke findes. 

Nu er vores spørgsmål til jer, findes der en lovgivning om selvmord og hvad måtte strafferammen være, hvis det ikke lykkes?

Svar:

Det er ikke forbudt, at begå selvmord. 

Hjælp til selvmord kan være strafbart, og det er også strafbart at undlade at hjælpe en, som er ved at begå selvmord

Med venlig hilsen

Henrik Thorstholm

RET&RÅD, Skjern

retraad.gif (5798 bytes)