Kan jeg sygemelde mig via e-mail?

                      
Der er som udgangspunkt ikke nogle skrevne regler for, hvordan man sygemelder sig i virksomheden blot siger medarbejderhåndbogen:
 
 "I forbindelse med ferie, egen sygdom, barns sygdom, barselsorlov, fædreorlov, arbejdsulykke, flexfri, projektfri eller andet fravær skal der altid gives besked til sekretariatet."
 
Mit spørgsmål er nu:


Vil det anses som en korrekt sygemelding, hvis man sygemelder sig pr. e-mail til en person i sekretariatet ?
 
Vil det være nødvendig at sende en kopi til ens foresatte, for at sikre at mailen bliver modtaget ?
 
Svar:


Rent stringent, dogmatisk, teoretisk juridisk er der vist ikke taget stilling til rækkevidden af gyldigheden af e-mails - endnu.
 
Men for mig at se som praktiker er der absolut ingen tvivl om, at det er en gyldig måde at sygemelde sig på, når ingen specifik måde er angivet i personalehåndbogen.
 
Det, der er afgørende er, at man på et tidspunkt kan bevise, at man har sygemeldt sig.
 
Dette betyder, at den kvittering for modtagelsen af mailen, man får, når den vises på modtagerens
skærm/modtageren tænder sin computer, i princippet er tilstrækkelig bevis - lige som en fax kvittering.
 
 I dansk ret gælder der som absolut hovedregel intet krav om skriftlighed.
Du kan derfor godt sygemelde dig verbalt - det er bare svært at bevise, hvorfor du altid bør gøre det skriftligt.
 
Men der er ikke krav om, at meddelelsen skal gives anbefalet, med en speciel skrifttype eller lign.
 
Den skal bare gives.
 
Det er kravet.
  

Med venlig hilsen

Anders Frederiksen

Ret & Råd, Store Heddinge

retraad.gif (5798 bytes)