Er det korrekt, at jeg ikke får feriegodtgørelse af min løn under ferie?

Jeg skiftede arbejde pr. 31/1/01 og fik at vide, jeg ikke får beregnet feriepenge af de 5 uger, jeg holdt ferie i 2000. Min ferieberettigede løn bliver således opgjort som løn 2000 - løn under 5 ugers ferie.

Er det korrekt?

Svar:

JA, det er korrekt. 

Jeg går ud fra, at du har fået løn under ferien i 2000. "Lønnen" under ferie modsvarer jo almindelig feriepengegodtgørelse 12,5% som du nu skal have udbetalt fordi du har skiftet arbejde - frem for igen hos din nu tidligere arbejdsgiver at afholde ferien med fuld løn.

Systemet er beregnet sådan, at det går lige op hvad enten man får fuld løn under ferie + 1% ferietillæg eller ingen løn under ferie og 12,5% feriepenge.

Og forestil dig, at du havde været underlagt det sidste system i 2000 - så ville du formentlig ikke være i tvivl om, at du ikke skulle have beregnet feriepenge af en løn, du ikke oppebar under de 5 ugers ferie?

Så når det hedder "løn under ferie" er det mere retteligt faktisk feriepenge.

Venlig hilsen

Anders Frederiksen

Ret & Råd, Store Heddinge

Danmarks Familieadvokat samarbejder med Ret & Råd.