Hvordan opsiger jeg min plads i bestyrelsen, når jeg ikke længere kan acceptere dens arbejde?


På nuværende tidspunkt bestrider jeg en bestyrelsespost (på 5. år) i en  mindre andelsforening og ønsker at opsige denne tillidspost udenfor den ordinær generalforsamling, da jeg ikke længere vil tage medansvaret for bestyrelsens arbejde.
 
 Mine spørgsmål er følgende:

 1) Hvordan er proceduren for opsigelse af en bestyrelsespost?
 2) Er der nogen form for opsigelsesperiode?
 3) Er en skriftlig opsigelse til administrator og bestyrelse tilstrækkelig?


Svar:

Man skal huske på, at en bestyrelsespost ikke er et ansættelsesforhold.
 
Bestyrelsesmedlemmer vælges på en generalforsamling for en bestemt periode, og man træder fra i forbindelse med en generalforsamling.
 
Når man er bestyrelsesmedlem, har man selvfølgelig et medansvar for bestyrelsens arbejde.
 
Ansvaret består i virkeligheden i at være med til at påvirke de andre bestyrelsesmedlemmer til at "gøre det rigtige".
 
De medlemmer, som har valgt dig, har på en måde krav på, at du bliver på din post for at forsvare de synspunkter og holdninger, som du nu engang repræsenterer.
 
Sådan er det i al fald teoretisk.
 
Hvis du konkret ikke kan forsvare en beslutning, som der er flertal for, må du stille krav om, at dit særstandpunkt føres til protokols som en mindretalsindstilling.
 
I så fald risikerer du ikke at blive ansvarlig for beslutningen.
 
Er det "helt galt", kan du eventuelt kontakte en advokat, der kan fortælle dig, om der direkte foretages noget ulovligt, som du af andre grunde end rent foreningsretlige måtte have pligt til at reagere på.
 
Husk også, at du som medlem af bestyrelsen har krav på at få optaget et punkt på dagsordenen for bestyrelsesmødet.
 
Her kan du eventuelt fremprovokere en generel diskussion om det, du "ikke vil tage ansvar for".
 
Foreningsretligt er der således ingen regler for proceduren ved fratræden i utide, hverken for så vidt angår form, overgang eller indhold.
 
Det sker ind imellem, at et bestyrelsesmedlem ønsker at fratræde i utide.
 
Det sker f. eks. typisk, hvis pågældende melder sig ud af foreningen, fraflytter lokalområdet, bliver syg eller lignende.
 
I så fald sker det ved en meddelelse til bestyrelsen ved formanden om, at man udtræder, og i så
fald sker det oftest straks.
 
I den situation vil en eventuelt suppleant indtræde i stedet.
 
Hvis du alligevel fastholder ønsket om at udtræde, må du altså "bare" give besked herom.
 
Skulle flere bestyrelsesmedlemmer være i samme situation, og vurderer I sammen, at det er "alvorligt", kunne man undersøge muligheden for direkte at få indkaldt en ekstraordinær generalforsamling
 

Med venlig hilsen

Etos Advokater

Viggo Bækgaard