Mister jeg min kontanthjælp, hvis jeg modtager penge i erstatning?

Jeg vil høre dig, om jeg mister min ret til bistand, hvis jeg modtager et større beløb i erhvervsevnestab?
 
  
Svar:

Du mister ikke din kontanthjælp, såfremt du modtager erstatning for tab af erhvervsevne efter følgende love:
 
-lov om forsikring mod følger af  arbejdsskader,
-lov om erstatningsansvar,
-lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser,
-lov om erstatning for vaccinationsskader,
-lov om lægemiddelskader,
-lov om skadelidte værnepligtige
- og lov om patientforsikring.
 

 Med venlig hilsen
 
 Frank Viberg-Holde