Kan vi kræve erstatning fra p-pillefabrikant for uønsket graviditet?

Min kæreste er blevet gravid trods brug af p-piller. Da vi er vrede over, at det kan lade sig gøre med en officiel sikkerhed på 99%, vil vi gerne stille medicinalfabrikanten til ansvar. Det vi nu gerne vil vide, er:

1) Hvordan ligger bevisbyrden i netop dette tilfælde ?

2) Har i eksempler på, eller kendskab til, tidligere retssager hvor klienten har vundet en sådan sag ?

Umiddelbart mener vi, at vi har en god sag i og med at min kæreste kan dokumentere køb og brug af p-pillerne gennem både læge og apotek - samt det faktum, at man logisk nok ikke køber p-piller for at blive gravid... det er jo netop det de burde modvirke !!! Alt andet ville da være spild af penge !?

SVAR:

Som du selv skriver, er den officielle sikkerhed ved brug af p-piller 99% - og ikke 100% - netop fordi man af erfaring ved, at den altså alligevel "smutter" i nogle enkelte tilfælde. Jeg kan godt følge jeres frustration over, at I så netop kom til at høre til den ene % uheldige, men allerede fordi der jo altså ikke fra producenten er lovet 100% sikkerhed, forekommer det højest usandsynligt, at der foreligger et ansvarsgrundlag.

Det vil i hvert fald som minimum forudsætte, at det sandsynliggøres, at risikoen for graviditet har været væsentlig anderledes (større) end oplyst af producenten - der skal med andre ord foreligge en egentlig fejl (defekt) ved pillerne og det skal være denne fejl, der er årsag til skaden (graviditeten), jvf. bl.a. Lov om Produktansvar § 6 stk. 2.

Bevisbyrden påhviler med andre ord din kæreste, og den vil i realiteten være umulig at løfte - både fordi de konkrete piller jo er spist og dermed væk, og fordi det alt andet lige vil være umuligt at dokumentere, at hun ikke har glemt at tage en enkelt pille - de kan jo også komme op igen hvis man f.eks. kaster op o.s.v.. Om en graviditet overhovedet er en skade vil også kunne diskuteres - i lov om lægemiddelskader står der eksempelvis direkte, at et lægemiddels (og det er p-piller jo) manglende effekt ikke anses som en skade.

Hertil kommer så det yderligere forhold, at jeres ønske om at stille medicinalfabrikanten til ansvar jo forudsætter, at I har lidt et økonomisk tab. Et sådant vil givetvis være svært at dokumentere - der kan måske blive tale om noget svie og smerte, men det typiske abortindgreb foregår mig bekendt oftest ambulant, så det er meget beskedne beløb vi taler om her.

Jeg har ikke kendskab til, at der på noget tidspunkt har været anlagt tilsvarende sager.

 

Venlig hilsen

Med venlig hilsen

Husen Advokater

Karen Kaufmann