Kan jeg kræve at få min løn udbetalt inden månedens udgang?

Jeg er ansat på en kontrakt, der følger funktionær lovens regler. Jeg er månedslønnet.

Da min arbejdsgiver ofte sløser med lønudbetalingen, bliver lønnen ikke altid udbetalt den sidste hverdag i måneden, men 1 eller 2 dage inde i den nye måned.

Findes der lovgivning om, at man skal have sin løn den sidste hverdag i måneden eller er det op til arbejdsgiveren, når man ikke er ansat under en overenskomst, og det ikke står noget i kontrakten udover at lønnen udbetales bagud. 

Svar:

Der er ingen lovgivning omkring præcis hvilken forfaldsdag der gælder for lønudbetaling. Man kan dog stille spørgsmålet, om det efterhånden er en sædvane for funktionærforhold, at den skal udbetales pr. den sidste i lønningsmåneden, når der nu er bagudbetaling. Tilmed gælder der en regel i den lov der hedder lov om ansættelsesbeviser. Deri står, at den dag, som lønnen nu én gang skal udbetales, SKAL være anført i dit ansættelsesbevis. Dette vil sige, at uanset om det er den 1. 6. 17. eller den sidste i en måned skal det anføres præcist hvilken dag det skal være.

Når nu det ikke er gjort har det nogle konsekvenser. Der gælder i dansk ret den almindelige regel omkring pengekrav, at det forfalder, når der gives påkrav om det.

Og derfor skal du give din arbejdsgiver påkrav om det. Og i ansættelsesforhold er det naturligvis noget lidt andet end bare et pengekrav, for de skal jo bruges til at betale regninger, husleje osv. - og disse kreditorer venter ikke fordi du ingen penge har. Det er derfor meget vigtigt, at pengene udbetales, når de skal, naturligvis den sidste i lønningsperioden - det er vel også nærmest et tilfælde, at det ikke står i kontrakten og at der bare står bagud?

Du bør skrive et brev til din arbejdsgiver, hvori du med henvisning til kontraktens mangelfulde formulering præciserer, at du "hermed giver påkrav om, at løn udbetales månedsvist bagud pr. hver den sidste hverdag i en lønningsmåned" - og anfører som begrundelse, at ansættelsesaftalen er en gensidigt bebyrdende aftale, hvor du for at møde på arbejde til tiden hver dag og udføre dine opgaver tilfredsstillende for at opfylde din del af ansættelsesaftalen forventer, at "arbejdsgiver" gør præcist det samme og det er at udbetale løn til tiden, HVER måned. Så skal du tilføje, at sker dette ikke vil du lade sagen gå til inkasso og samtidig kræve godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis. Ifølge loven og retspraksis koster det arbejdsgiver i en sag som denne mellem 5.-10.000 at have overtrådt loven.

Brevet skal sendes anbefalet. Så er du sikker på, at det modtages. Falder pengene fremover ikke pr. hver den sidste hverdag i måneden, er du i princippet berettiget til at betragte dig som opsagt pga. arbejdsgivers misligholdelse, hvilket udløser løn i den opsigelsesperiode du er berettiget til + max. 3 måneders løn for usaglig opsigelse + godtgørelsen for mangelfuldt ansættelsesbevis.

Det sidste er naturligvis at gå til yderligheder, men det kan jo blive nødvendigt, hvis din arbejdsgiver vedbliver at sløse med sine forpligtelser på den måde han gør.

Med venlig hilsen

Anders Frederiksen

Ret & Råd, Store Heddinge

retraad.gif (5798 bytes)