Kan jeg beholde firmabilen i opsigelsesperioden?

Jeg er netop blevet opsagt. Jeg er ansat med firmabil uden egenbetaling.

Kan arbejdsgiveren forlange jeg aflevere bilen nu? 

Hvis ja, hvordan skal kompensationen så udregnes?

SVAR:

Hvis der i ansættelsesaftalen ikke er aftalt, hvad der skal ske i den givne situation, er reglerne som følger :

Hvis du stadig arbejder i opsigelsesperioden eller blot er suspenderet, har du ret til at beholde firmabilen. 

Er du derimod fritstillet, antages det sædvanligvis, at du er forpligtet til at aflevere bilen mod at få udbetalt et beløb, der tilsvarer den skattemæssige værdi af fri bil

Med venlig hilsen

advokat Jan Aarup

RET&RÅD, Hillerød