Kan min gravide 17-årige datter få kontanthjælp?

Min datter er 17 år og er gravid i ca. 8. måned og bor hjemme ved mig (alenefar på kontanthjælp ).
 
Hun er blevet nægtet kontant hjælp. Hun kan først få noget økonomisk hjælp efter hun har født sit barn. Hun kan kun søge om hjælp til en børnepakken, og har ansøgt om denne pakke (den gives jo efter skøn og vi venter på svar )
Hun er også blevet opskrevet til egen bolig på akut boligliste m.m. så alt det er ok
 
Afslaget er givet med henvisning til min forsørgelsespligten over for min datter.
 
Er der forskel på om en gravid pige skal være 17 eller 18 år for at kunne få hjælp. 

Svar:

Når din datter er under 18 år og hun ikke har født endnu, er kommunen kun forpligtet til at give hjælp til de behov der er en følge af graviditeten. Det kan f.eks. være hjælp til indskud etc. til egen bolig og hjælp til forsørgelse, såfremt din datter har måttet ophøre med arbejde p.g.a. graviditeten.
 
I det øjeblik din datter har født, ophører forældrenes forsørgelsespligt i forhold til det offentlige. Hun vil, når hun har født, være berettiget til kontanthjælp forsørgertakst, der pr. den 1.1.01 udgør 10.181 kr.  pr. måned.
 
Forskellen på den 17 og den 18-årige gravide er, at den 18-årige er selvstændig hjælpsberettiget, såfremt der foreligger en social begivenhed, uanset om hun er gravid eller ej. Der kan som hovedregel ikke foreligge en social begivenhed hos den 17-årige, før hun har født. Undtagelsen er såfremt en 17-årig f.eks. bor for sig selv og forsørger sig selv og dermed mister sit arbejde.
 
Udmåling af kontanthjælp fremgår af lov om aktiv socialpolitik § 25. Taksterne forhøjes pr. den 1.1.01.
 
Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde